Onorarii

Onorariile noastre sunt negociate cu clientul  în funcţie de natura si complexitatea cauzei precum şi a timpului alocat, de urgenţa cauzei, necesitatea deplasărilor, a numarului de avocati implicati, etc.
Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client in limitele legii si ale Statutului Avocatilor.

Onorariile pot fi stabilite astfel:

Onorariul orar - stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenite avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care le presteaza clientului.

Onorariul fix (forfetar) - consta intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de servicii profesionale pe care il presteaza ori, dupa caz, le presteaza clientului.

Onorariul orar si fix (forfetar) - se datoreaza avocatului indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.

Onorariul de succes - consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat si poate fi covenit impreuna cu onorariul orar sau fix.

Pentru persoane juridice se poate crea special un abonament in functie de cerintele acestora:
Servicii oferite :
• Consultanţă juridică :personal, telefonic, opinii legale scrise, e-mail;
• Consultanţă şi asistenţă juridică in materia executării silite;
• Consultanţă şi asistenţă juridică in materia drepturilor de proprietate intelectuala;
• Reprezentare şi asistenţă prin participarea la negocieri în Bucureşti şi în provincie;
• Redactare cereri de chemare în judecată;
• Redactare de alte documente juridice: contracte, notificări, somaţii, adrese, etc.;
• Redactare acte constitutive, acte adiţionale, contracte de cesiune, acte de modificare ale statutului societăţilor comerciale, asociaţiilor, fundaţiilor, etc. ;
• Înregistrarea documentelor de modificare ale statutului la Registrul Comerţului Bucureşti;
• Atestări documente ( conţinut, identitate părti, dată );
• Reprezentarea societăţii în faţa oricăror instanţe judecătoreşti pentru litigii de orice natură.
Onorariile abonamentelor sunt negociabile, in funcţie de serviciile de asistenţă juridică solicitate.
Onorariul variantei agreata de abonament nu va include cheltuieli de orice natură necesare activităţii de asistenţă juridică sau reprezentare (taxe de timbru, onorarii expertize judiciare, cheltuieli de transport, cazare, etc.)